จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สำนักงานคุมประพฤติจัดอบรมกฎหมายฯให้การสงเคราะห์และแนะนำอาชีพ ศูนย์แคร์ แก่ผู้ได้รับวันลดวันต้องโทษ [2018-07-17]

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมกฎหมายงานคุมประพฤติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 65 คน และเวลา 13.00น ผู้ได้รับพักโทษและลดวันต้องโทษ จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติ แนวทางในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ ทั้งแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อกลับเข้าสุ่สังคม พร้อมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เป็นการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและปฏิบัติตามคำสั่งศาลได้อย่างครบถ้วน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิดของตนเองให้อยู่ร่วมกันในสังคมโดยปกติสุข พร้อมทั้งให้การสงเคราะห์ผู้ได้รับพักการลดวันต้องโทษที่ยากไร้ แนะนำศูนย์แคร์ สร้างงานสร้างอาชีพที่ผู้ประกอบการต้องการแรงงานเข้าทำงาน สู่่การมีอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตไม่คิดกระทำผิดซ้ำต่อไป