จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


กรมคุมประพฤติร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2561” [2018-07-17]

         วันนี้ ( 17 กรกฏาคม 2561 ) นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2561” พร้อมถวายสังฆทาน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย ให้แก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดคลองบ้านใหม่ กรุงเทพมหานคร  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

ออมบุญ 1 ออมบุญ 1
ออมบุญ 3 ออมบุญ 4
ออมบุญ 5 ออมบุญ 6
ออมบุญ 7 ออมบุญ 8
ออมบุญ 9