จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกองทุนยุติธรรม [2018-07-17]

คป.สมุทรปราการร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติในฐานะยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน อุปสรรค์ต่างๆที่เกิดขี้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการและช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีท่าน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ