จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการอบรมทดลองใช้หลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียน [2018-07-16]

 กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการอบรมทดลองใช้หลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียน

วันนี้ ( 16 กรกฎาคม 2561 ) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตรฯ โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน และบรรยายพิเศษในหัวข้อวิชา นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติเพื่อการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดต่างชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน และมี ท่านทูตสมปอง  สงวนบรรพ์  บรรยายเกี่ยวกับ บทบาทความร่วมมือกันของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนฯ

          นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมีการบรรยายและอภิปราย ในหัวข้อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติ ผู้กระทำผิดต่างชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน   โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย  นายมณฑล  แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ , พันตำรวจเอกเชิงรณ  ริมผลดี รองผู้อำนวยการตรวจคนเข้าเมือง 2 และท่านอัยการ ดร.ชัชชม  อรรฆภิญญ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักต่างประเทศ

 

            การอบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตรนี้  เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ซึ่งสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นที่ปรึกษาโครงการโดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการอบรมเพื่อทดลองใช้ในครั้งนี้ ไปพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์  ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยรังสิต  มีผู้บริหารและพนักงานคุมประพฤติ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 34 คน