จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มจากเมืองไทยประกันภัยในโครงการ “เมืองไทย เมืองทอง” ปีที่ 3 [2018-07-14]

เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มจาก เมืองไทยประกันภัย ในโครงการ “เมืองไทย เมืองทอง”  ปีที่ 3

 

       วันนี้ (14 กรกฎาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม โครงการ “เมืองไทย และ เมืองทอง” ซึ่ง พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ ได้ริเริ่มเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ   

     พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์  และนางนวลพรรณ กล่าวถึงความรู้สึกห่วงใยและปรารถนาดีมายังผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมคุมประพฤติทั่วประเทศและผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงควรได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ จึงได้ต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวเป็นปีที่ 3 เพื่อคุ้มครองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ ซึ่งรวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส รวมถึงจังหวัดสงขลา สาขานาทวี และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี จำนวนทั้งสิ้น 249 กรมธรรม์  โดยกรมธรรม์ดังกล่าวให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุครั้งละ 10,000 บาท และคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตรายละ 200,000 บาท