จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติสาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รณรงค์งดดื่มสุรา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 28 กรกฎาคม 2561 และเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 [2018-07-13]