จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติรวมพลังอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 [2018-07-12]

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยถึงกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบริการประชาชนในด้านต่างๆ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ว่า ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น อาทิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และภาคประชาชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่สาธารณประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนในชุมชน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ หมู่บ้านบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

          ในขณะที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลต้นธงชัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ภายใต้โครงการ "คุมประพฤติร่วมมือ ประชารัฐร่วมแรง เทศบาลต้นธงชัยร่วมใจ สร้างถนนสวยร่วมกัน" โดยการทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย และแผ้วถางวัชพืชบริเวณหน้าสุสานไตรลักษณ์ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก และบริเวณริมถนนลำปาง - แจ้ห่ม ตำบลต้นธงชับ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงามและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน

          เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการเก็บผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งขยะมูลฝอยต่างๆ เพื่อเปิดช่องทางระบายน้ำในคลองบ้านนามะขาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจิตอาสา To Be Number One อาสาสมัครคุมประพฤติ และประชาชนจำนวนกว่า 40 คน ณ บริเวณคลองบ้านนามะขาม อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี