จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ จัดสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะฯ และสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ [2018-07-12]

คุมประพฤติ จัดสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะฯ และสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะฯ และสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำหรับบุคลากรในสังกัดและประชาชนผู้มาติดต่อราชการร่วมลงนามถวายพระพร อีกทั้งเชิญชวนบุคลากรในสังกัด แต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ อีกด้วย ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)