จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติร่วมเป็นสักขีพยาน ผนึกกำลัง 7 หน่วยงานให้บริการประชาชน [2018-07-11]

กรมคุมประพฤติเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมร่วมกับ ๗ หน่วยงาน  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กรมคุมประพฤติ นำโดยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของภาครัฐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของภาครัฐ ซึ่งมีปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงและผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ลงนาม

 

การลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการให้บริการประชาชน อำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถนำไปใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐในด้านต่างๆ ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเท่าเทียมกัน