จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สคป.วิเชียรบุรี มอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุกให้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีรายได้น้อย [2018-07-10]