จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับศาลแขวงนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [2018-07-09]