จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต [2018-07-09]

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายงานด้านยุติธรรมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยเน้นให้หน่วยงานเป็นหัวใจหลักของงานยุติธรรมในด้านการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม สำหรับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ความสนใจในกระบวนการก่อนศาลมีคำพิพากษาและหลังศาลมีคำพิพากษา พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมหัวหน้าส่วนหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม