จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ [2018-07-07]

        วันนี้ (7 กรกฎาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม     เปิดเผยว่า        กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ของประชาชน 

       ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติหลายแห่งที่จัดกิจกรรมดังกล่าว เช่น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาของชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวา ครั้งที่ 15 และโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  ด้วยการบริหารจัดการน้ำ เพื่อใช้อุปโภค บริโภค การเกษตรในฤดูแล้ง พร้อมกับเป็นการเตรียมเปิดทางระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในห้วงฤดูฝน ซึ่งเน้นการร่วมกันทำงานของจิตอาสาในทุกภาคส่วน ณ ลำคลองสาธารณะ บ้านคลองเจริญ ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 

        สำหรับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงครามและอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณวัดท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานที่จัด     โครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน