จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ลงพื้นที่สอดส่อง ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขอรับการสงเคราะห์ ณ เขตพื้นที่ตำบลยางสาว [2018-07-06]