จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


ผอ.คุมประพฤติกาญจนบุรี มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ โครงการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ ๓๗ [2018-07-06]

ผอ.คุมประพฤติกาญจนบุรี มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ โครงการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ ๓๗ 

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ โครงการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ ๓๗ จำนวน ๑๐ ราย ซึ่งได้ผ่านการอบรมฯ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ พร้อมทั้งกล่าวคำชื่นชนแสดงความยินดี ให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม วันนี้ (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. 

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)