จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ [2018-07-06]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ วันนี้ (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี .

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑)