จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สคป.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ รับรายงานตัว และจัดกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ณ คุมประพฤติวิเชียรบุรี [2018-07-06]