จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [2018-07-04]

คุมประพฤติ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ของเขตพื้นที่ ๑ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยแจ้งนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อีกทั้งได้ดำเนินการให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ซึ่งนำโดยนายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวนำคำปฏิญาณตน โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๗๗ ท่าน  วันนี้ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)