จำนวนผู้เข้าชม : 88

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 [2018-07-04]

           วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ    ยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ปี 2561 หัวข้อ "เปลี่ยนผ่านการบำบัดสู่การจัดการปัญหายาเสพติด อย่างสร้างสรรค์" Changing Creative and Innovation for Solving Drug Problem Management การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้รับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและทิศทางนโยบายในการดำเนินงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานและการผลักดันนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ยังร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับรางวัลสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวที่ผ่านการรับรองคุณภาพและต่ออายุการรับรองคุณภาพ ครั้งที่ 4 และร่วมยินดีกับหน่วยงานภาคีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ  ห้องแกรนด์ไดมอนบอลลูน อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ยาเสพติด1 ยาเสพติด2
ยาเสพติด3 ยาเสพติด4