จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 [2018-06-29]

วันนี้ (29  มิถุนายน  2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรุงเทพมหานคร 

การอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 29 มิถุนายน 2561   เป็นการอบรมในรูปแบบของการฝึกอบรมทางไกล ผ่านระบบ (Video Conference) และสื่อวีดีทัศน์ ซึ่งในการอบรมมีทั้งการรับฟังการบรรยายความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับงานคุมประพฤติและรวมทั้งการฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆที่จะต้องนำไปใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด