จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ร่วมหารือพัฒนาชุมชนกาแลตาแป เป็นบ้านกึ่งวิถี [2018-06-29]

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) ซึ่งเน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้พื้นที่ชุมชนบ้านกาแลตาแป เป็นพื้นที่ศึกษาและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยพลตรี วัลลภ ฐิติกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 และรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ 4 ณ ห้องรับรองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวันนี้ (29 มิถุนายน 2561) คณะเดินทางลงพื้นที่ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมชมและประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส