จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและคณะ [2018-06-29]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและคณะ

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ สยจ.กาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและคณะ  ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านดอน และศูนย์ยุติธรรมชุมชนยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)