จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติ ย้ำนโยบาย 4P สู่มาตรฐานงานคุมประพฤติ [2018-06-27]

อธิบดีกรมคุมประพฤติ ย้ำนโยบาย 4P สู่มาตรฐานงานคุมประพฤติ

            วันนี้ (27 มิถุนายน 2561) เวลา 9.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/ 2561 พร้อมถ่ายทอดนโยบายการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยเฉพาะการดำเนินงานของศูนย์แคร์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่มีความพร้อม หรือความต้องการให้เข้าถึงแหล่งงาน โครงการบ้านกึ่งวิถีเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะรับช่วงต่อจากกรมราชทัณฑ์ การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังกำชับเรื่องการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

           สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการตามนโยบาย ด้านการดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด ได้แก่ โครงการกำลังใจ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ โครงการพัฒนาบ้านกึ่งวิถี การพัฒนามาตรฐานงานคุมประพฤติ การปักหมุดและแนวทางการดำเนินงาน Zero Copy รวมถึงความคืบหน้าของโรงเรียนอุปถัมภ์ และประมวลกฎหมายยาเสพติด