จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.วิเชียรบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และรับมอบโล่บุคคลดีเด่น การบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 [2018-06-26]