จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [2018-06-26]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ  โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” วันนี้ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณศาลา ๖๐ พรรษามหาราช ถนนริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)