จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช รับโล่เกียรติคุณ “บุคคลดีเด่นด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” [2018-06-26]