จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สัญจรภาค ๗ ยกระดับภาคประชาชนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม [2018-06-26]

คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สัญจรภาค ๗ ยกระดับภาคประชาชนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สัญจรภาค ๗ ยกระดับภาคประชาชนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะในโอกาสที่ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค ๗ (สัญจร) ซึ่งมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค ๗ ให้การต้อนรับ ในการนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายพันงาม สะอาดชื่น ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำนายซ้าย เรืองขจร (เครือข่ายชุมชนอำเภอพนมทวน) เข้าร่วมโครงการฯ นำเสนอผลงานภาคทฤษฎีการเพาะปลูกแบบเกษตรผสมผสาน การลดต้นทุนในการเพาะปลูก การส่งผลผลิตการขายและแนะนำช่องทางการตลาดรับซื้อผลผลิตทางด้านการเกษตร และการสานอุปกรณ์คลายกล้ามเนื้อนิ้วมือ (ผลิตภัณฑ์หางช้าง)จากอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา จัดนิทรรศการสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้กระทำผิดมีอาชีพ มีรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นการแก้ไขฟื้นฟูอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)