จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คป.สมุทรปราการร่วมรับฟังการเสวนาเครือข่ายการทำงานเด็กและเยาวชน [2018-06-26]

"น้องๆ กว่าร้อยชีวิต รอท่านมาเยี่ยมเยือน" หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติฯ/ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้งานกิจกรรมชุมชนฯ เข้าร่วมประชุมเสวนาเครือข่ายการทำงานเด็กและเยาวชน "การดูแลเด็กทางเลือก" UN Alternative Care ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ โดยท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีและเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษเรือง "แนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน"ของจังหวัดสมุทรปราการ และเยี่ยมชมการเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัวโสสะ