จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สคป.วิเชียรบุรี จัดกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนและดื่มน้ำสาบาน ลด ละ เลิก ยาเสพติด เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [2018-06-25]