จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 69  [2018-06-23]