จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี [2018-06-22]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ภายใต้กิจกรรม “ส่งเสริมกิจการบ้านกึ่งวิถี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑” โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติ ศึกษาและรับฟังการทำเกษตรแบบผสมผสาน ณ แปลงสาธิตเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ ๙ บ้านรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)