จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


สคป.วิเชียรบุรี บูรณาอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลห้วยโป่ง ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้นำชุมชน [2018-06-21]