จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


สคป.วิเชียรบุรี บูรณาอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกันจุ ร่วมกับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้นำชุมชน [2018-06-21]