จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สนง.คุมประพฤติจ.สงขลา สาขานาทวี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ [2018-06-21]

                            

               

 

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ ลงพื้นที่ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสงขลา ได้นำเอกสารแผ่นพับภารกิจงานกรมคุมประพฤติไปประชาสัมพันธ์และให้บริการแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับงานคุมประพฤติเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และนายธีรเดช แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมโครงการฯ โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา