จำนวนผู้เข้าชม : 74

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [2018-06-21]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี นายสุรสิทธิ์  อิงสถิตธนวันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ   เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)