จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


สคป.วิเชียรบุรี ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติการคุมความประพฤติ ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติณ พื้นที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2018-06-20]