จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ [2018-06-20]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ

       วันนี้ ( 20 มิถุนายน  2561 ) กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 / 2561  โดยมีนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุม และมีนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการพิจารณา ประเมินผลการต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 12 แห่ง และ พิจารณาสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดที่ครบกำหนดการรับรองคุณภาพภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 30 แห่ง ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร