จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมตักบาตร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [2018-06-20]

วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) เวลา 8.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 3 รูปจากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดโดยกลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมอยู่เสมอ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร