จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [2018-06-20]

           วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) เวลา 09.30 นาฬิกา นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะผู้บริหารและอาสาสมัครคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยมีรศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสัญลักษณ์รูปเรือ (อาคาร24) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 หอการค้า 1