จำนวนผู้เข้าชม : 60

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรือนจำกลางพัทลุง [2018-06-19]