จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรือนจำกลางพัทลุง [2018-06-19]