จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชนเข็มแข็ง และสร้างการมีส่วนร่วม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [2018-06-19]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชนเข็มแข็ง และสร้างการมีส่วนร่วม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชนเข็มแข็ง และสร้างการมีส่วนร่วม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ ซึ่งมี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วงและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี (ศอ.ปส.จ.กจ.) ได้ดำเนินการอบรมฯ ให้กับผู้นำในพื้นที่อำเภอท่าม่วง วันนี้ (๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑)