จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการอย่างต่อเนื่อง กับ สภ.วิเชียรบุรี ชุดตำรวจมวลชน ร่วมพัฒนาชุมชน ณ เขตพื้นที่ชุมชนตำบลวังใหญ่ [2018-06-14]