จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค. หนองไผ่ [2018-06-13]