จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2018-06-13]

กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

                วันนี้ (13 มิถุนายน 2561) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1 / 2561  โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

                สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามความในพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 สถานการณ์การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2545 ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 และความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และพิจารณาการประกาศให้หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 2 แห่ง เป็นสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545