จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าประชุมคณะทำงานด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตามช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติด และพัฒนาระบบรองรับ การคืนคนดีสู่สังคม ครั้งที่ 2/2561 [2018-06-12]