จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติเสริมทัพยุติธรรมสู่หมู่บ้าน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน [2018-06-12]

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 8/ 2561 โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของกรมคุมประพฤติ มีการสาธิตการทำอิฐตัวหนอนจากอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการประกอบอาหาร ประเภทก๋วยเตี๋ยวของผู้พ้นคุมความประพฤติให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแสดงถึง ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ ในการส่งเสริมคนดีสู่สังคม ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

                ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยมุ่งเป้ากลุ่ม “ข้าว” สู่การใช้ประโยชน์ และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ของเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล