จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร [2018-06-09]

กรมคุมประพฤติร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

 

              วันนี้ ( 9 มิถุนายน 2561 ) กรมคุมประพฤติ นำโดย นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งวันที่ 9 มิถุนายน ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือ วันอานันทมหิดล
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
 รัชกาลที่ 8 
ณ วิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร