จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-06-09]