จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ย้ำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขผู้กระทำผิด [2018-06-08]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ย้ำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขผู้กระทำผิด

         วันนี้ (8 มิถุนายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี พร้อมพบปะกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อถ่ายทอดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ อันเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมส่งเสริมคนดีสู่สังคม และคาดหวังขยายบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติไปยังภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรม นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังเน้นย้ำการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมให้โอกาสกลับตนเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยบูรณาการนำเครือข่ายต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง  อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ โดยมีนายดำริ ทองยม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

        ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังได้มอบทุนประกอบอาชีพค้าขายน้ำเต้าหู้ปาท่องโก๋ โดยเป็นค่าวัตถุดิบ อาทิ แป้ง ถั่วเหลือง และอุปกรณ์ จำนวน 8,500 บาท แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1 ราย ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี