จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี [2018-06-08]